Varmen kom innenfra

På en heller grå og kjølig Kristi Himmelfartsdag var et 40-talls mennesker fra Viken prosti samlet til årets stevne på Seter gård. Om det var grått og kjølig ute, manglet det ikke på varme i fellesskapet inne. Spesielt gledelig var det store innslaget av yngre mennesker, ett av flere tegn i senere tid på at DNKK står foran et generasjosskifte.

Stevnet startet kl. 12 med høymesse der biskop Ottar Mikael holdt en inspirerende preken om hvordan himmelfarten binder sammen himmel og jord på en helt unik måte. Himmmelen er ikke et fjernt sted. Skyen som skjulte Jesus for disiplenes øyne symboliserer himmelens nærvære midt i vår verden.

Etter messen ble det gjort klart til middagsservering, og igjen vartet husfolket, familien Kleven-Felloni opp med egenproduserte, italienske pølser. Dette var noe alle som har vært på sstevne på Seter tidligere hadde sett fram til, og de ble ikkke skuffet denne gangen heller: Lekkert!

Så var det klart for nok et høydepunkt. Vi hadde denne gangen invitert prof. em. Svein Rise fra NLA til å holde foredrag for oss med tittelen «Troen, tjenesten og etterlignelsen«, noe han gjorde med glans. Svein Rise har en unik evne til å begynne i det enkle for å å føre tilhørerne ut på de store dypene før han til slutt henter dem inn på land igjen i avslutningen. Det var mye å forholde seg til, og mange vil nok ønske å arbeide videre med stoffet i foredraget hans. Vi gleder oss derfor over at vi har fått lov til å publisere foredraget i sin helhet (Klikk her for å lese det).

Til slutt ble stevnet rundet av med vesper under kyndig ledelse av Anne Gunn Pettersen.

Herjtelig takk til alle involverte, ikke minst til familien Kleven-Felloni som holder Seter gård i så god orden og stadig er så god vertsfolk ved våre arrangementer der.

Translate »