Uttalelse til avklaring vedrørende Den nordisk-katolske kirke som gammelkatolsk kirke

I anledning av at Den svenske kirke og gammelkatolikker tilhørende Utrechtunionen, den 23. november 2016, har inngått avtale om fullt kirkefellesskap, ønsker vi å gjøre følgende presisering for å unngå eventuelle misforståelser og samtidig bidra til økt kunnskap:

Den nordisk-katolske kirke er bærer av arven fra den opprinnelige gammelkatolske trosoverlevering slik den kommer til uttrykk i Utrecht-erklæringen fra 1889 og senere er avklart i Scranton-erklæringen fra 2008. Den nordisk-katolske kirke er følgelig ikke berørt av den avtalen om kirkefellesskap som nå er avsluttet.

Uttalelsen fra Den nordisk-katolske kirke kan lastes ned her.

Translate »