Uttalelse fra Scranton-unionens ekumeniske samling i Dublin 6.-8. mars 2018

​I første uke av mars ​var Scranton-unionen (The Polish National Catholic Church og Den nordisk-katolske kirke) vertskap for en samling med deltagelse av representanter fra anglo-katolske kirkesamfunn i USA og Missionsprovinsen i Sverige for å drøfte ekumenisk katolisitet innenfor rammen av en gammelkatolsk (ikke-papal) tradisjon. Med den nåværende troskrise som utganspunkt var formålet å bygge et nytt ekumenisk fellesskap basert på Den udelte kirkes tro i det første årtusen.

Samlingen munnet ut i en felles uttalelse med tittelen A Call to Missional and Ecumenical Fellowship. Uttalelsen er lagt ut på DNKKs europeiske side her.

Translate »