Tre dagers kleresimøte på Høgsveen

Kleresiet i Den nordisk-katolske Kirke var samlet i dagene 19. – 21. juni til kleresimøte på vakre Høgsveen i Furnes ved Brumundal, et herlig sted med praktfull utsikt over Hamar, Mjøsa og Helgøya (stedet der de hemmelige ordinasjonene under 2. verdenskrig fant sted).

Dagsrytmen var bestemt av messefeiring og tidebønner, som seg hør og bør når et katolsk kleresi er samlet, og for øvrig besto programmet av teologiske, liturgiske og pastorale samtaler.

På sakslisten hadde vi flere store og viktige tema, bl.a.:

 • Ekteskapsteologi – skilsmisse og gjengifte. Både romersk-katolsk og ortodoks tenking og praksis omkring disse spørsmålene ble gjennomgått. I tillegg holdt Ulf Asp, tidligere tilsynsmann (tilsv. biskop) i DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), nå husfar på Høgsveen, et både grundig og svært interessant foredrag om gammel-luthersk ekteksapsteologi og praksis i DELK i dag.

 • Retningslinjer ved overgrep og seksuelle krenkelser.
  • Saken har vært bearbeidet av en arbeidsgruppe som skal legge sitt arbeid, med kleresimøtets innspill, fram for kirkerådet.
 • Missale
  • Etter over 20 år med mer eller mindre provisoriske permer er vi nå kommet så langt i vårt liturgiske arbeid at første bind av Missale for Den nordisk-katolske Kirke i Norge på det nærmeste er klart til trykking, på begge målføre. Vi gleder oss til å ta det i bruk.  Det arbeides også med den svenske utgaven.
 • Tjenesteinstruks for prestene
 • Helhetskirkelig tjenestedekning
  • Så lenge vi ikke har prest bosatt i Trondheim, må St. Justin misjon betjenes med prester/diakoner fra de andre menighetene. I tillegg trengs det vikartjenester i St. Olav (Ålesund), og fellesskapet i Kristianssand dekkes også med prest fra Oslo.
 • Etterutdanning for kleresiet.

Innimellom det oppsatte programmet var det også tid til personlige samtaler, noe som er viktig for styrking av samholdet innen kleresiet.

 

Translate »