Tre dagers kleresimøte og retrett på Høgsveen

I år som i fjor var kleresiet i Den nordisk-katolske Kirke samlet ved avslutningen av vårsemesteret, fra 20. til 22. juni, på Høgsveen i Furnes ved Brumunddal. Sommerværet viste seg fra sin beste side, og i ledige stunder kunne vi nyte den vakre naturen med storslått utsikt over Mjøsa.

Som alltid når kleresiet er samlet, bestemmes dagsrytmen av messefeiring og tidebønner. Alt vi gjør og er, springer jo ut av gudstjenestelivet, og uten gudstjenesten er vi intet. Onsdagens morgenmesse ble brukt til kleresiets årlige fornyelse av sine ordonasjonsløfter overfor biskopen. Denne handlingen finner normalt sted i Den stille uke, men var i år av ulike grunner blitt utsatt til kleresisamlingen på Høgssveen. For et katolsk kleresi er løftefornyelsen en sterk og oppbyggelig handlling som bidrar til å gi frimodighet i tjenesten, og sxom vi opplever at betyr mye for oss. Vi savnet imidlertid å ha en menighet rundt oss under løftefornyelsen i år, og det ble ytret ønske om at denne handlingen i framtiden må foregå i en ordinær menighetsmesse.

Nytt av året var at det var lagt inn en retrettdel der det rådde fullstendig taushet, fra onsdagens vesper til etter torsdagens morgenmesse. Denne tiden brukte kleresiet til bønn, meditasjon og oppbyggelig lesing.

Før øvrig besto programmet av teologiske, liturgiske og pastorale samtaler. På sakslisten sto også denne gangen flere store og viktige tema, bl.a.:

  • Ekteskapsteologi – skilsmisse og gjengifte. Dette var en oppfølging av samme sak på forrige års møte, og saken anses nå som ferdigbehandlet. Dokumentet DNKKs ekteskapspraksis vil bli lagt ut i dokumentsamlingen på hjemmesiden.
  • Kvinnelig tjeneste i Kirken. Det ble lagt fram en grundig utredning med bakgrunn i oldkirkelig praksis, og kleresimøtet er positiv til at det arbeides videre med saken, fortrinnsvis i en felles katolsk/ortodiks sammenheng.
  • Behovet for trosundervisning i menighetene for å øke bevisstheten om hva det vil si å være katolske kristne.
  • Ulike liturgiske spørsmål.

Som i fjor fikk vi bekreftet viktigheten av at kleresiet kan smales på denne måten. Det bringer oss nærmere hverandre og styrker samholdet mellom oss som er kalt til å bære embbetet med ord og sakrament.

Translate »