Tidebønner på hjemmesiden og YouTube

Tidebønnene har vært Kirkens felles bønn fra de aller eldste tider av. De har sine røtter helt tilbake til apostlenes tid, og de bønnene som er omtalt i Apg 2,42, er antakelig de første kristnes tidebønner som ble bedt i templet i Jerusalem.

For å gjøre tidebønnene lettere tilgjengelig for dem som ønsker å bli bedre kjent med denn rike bønnetradisjonen, har vi nå publisert en rekke tidebønner på YouTube. Hvis du klikker her, finner du mandagens tidebønner, og når du kommer videre inn på YouTube, vil du finne enda flere.

Du kan også laste ned det fullstendige lektionariet.

Translate »