Tidebønene

Tidebønnene har vært Kirkens felles bønn fra de aller eldste tider av. De har sine røtter helt tilbake til apostlenes tid, og de bønnene som er omtalt i Apg 2,42, er antakelig de første kristnes tidebønner som ble bedt i templet i Jerusalem. Tidebønnene er basert på Bibelen, og i løpet av et år ber man seg gjennom hele Salmenes bok, Kirkens eldste og også Jesu og apostlenes egen bønnebok. I tillegg fungerer den som en bibelleseplan med tekster for hver dag og bønn gjennom hele året (Klikk for å laste ned).

Den nordisk-katolske Kirke utga i 2020 en egen, gjennomarbeidet tidebønnbok basert på denne årtusenlange kirkelige tradisjonen, med Agnar Sandviks «Norsk Tidebønn» fra 1948 som utgangspunkt. Tidebønnboken kan fås kjøpt fra DNKKs boksalg eller hos en av våre menigheter.

Tidebønnene kan bes i små eller større grupper, eller man kan be dem alene. De kan synges eller leses, alt etter hva som passer i den enkelte situasjonen. Nedenfor presenterer vi et utvalg sungne tidebønner fra DNKKs Norsk Tidebønn:

Laudes (morgenbønn) mandag:

Sext (middagsbønn) mandag:

Vesper (ettermiddagsbønn) mandag:

Kopletorium (kveldsbønn) mandag:

 

Translate »