The Golden Jubilee of Sister Mary Michael

20140605_125251Sister Mary Michael, Convent of The Holy Cross, Costock, England, ble høytidelig feiret hjemme i sitt eget kloster den 5. juni. I år er det 50 år siden hun avga det evige klosterløfte. Folk fra hennes vide og mangfoldige venne- og kontaktkrets var samlet til messen i klosterkirken. Der var jubilanten med blomsterkrans om hodet plassert midt i koret, hele tiden vendt mot alteret. Blant de tjenestegjørende på messen var både en romersGolden jubilee 05.06.2014k-katolsk prest og en ortodoks prest, en anglikansk prest var celebrant og vår gode venn Graham Stevensen var en fortreffelig ministrant som alltid. Predikanten holdt en lang og innholdsrik preken, der han bl. a. sammenlignet sr. Mary Michael med sr. Maria Gabriela fra Sardinia (f. 1914) som viet seg helt til bønn for kristen enhet. Han nevnte kjennetegn ved sr. Mary Michael som alle vi som kjenner henne kan skrive under på. Hun er en sensitiv person som lider med de lidende og gleder seg med de glade, hun lever i bønnen, i det å overgi seg selv til Gud er hun et forbilde for oss, hun er klok og belest, har hjertets og ikke bare hodets kunnskap. Dette ble hun takket for, og vi er mange som gjerne tar del i denne takken.

Golden jubilee 05.06.2014-5På festmåltidet etter messen fortsatte den gode stemningen. Alle koste seg, latteren satt løst, gode samtaler, kontakter ble utdypet o.s.v. Jubilanten fikk en stor brevhaug med gratulasjonshilsner og mange gaver, også fra Den nordisk-katolske kirke (fra Sta. Sunniva menighet i Bergen, fra Benediktinerlag og fra hele kirken v/biskopen). Sr. Mary Michael har besøkt Den nordisk-katolske kirken flere ganger, og hun mottar jevnlig besøk
tilbake.

For sr. Mary Michael har dette jubileet vært en anledning til å se bakover på sitt liv. Dette er uvant for henne som mest er opptatt av å se framover. Erkjennelsen hun sitter igjen med etter 50 år i klosteret er erkjennelsen av egen utilstrekkelighet og at alt er Guds verk. Det er den daglige overgivelsen til Gud som gjelder, og det må skje på nytt og på nytt. Slik har det vært og slik vil det være.

Ingrid Maria

Translate »