Storslått kirkestevne i St. Johannes Døperen Kirke i Oslo

Helgen 5.-7. august ble det arrangert nordisk kirkestevne i Oslo. Tanken bak stevnet var, som biskop Ottar Mikael flere ganger påpekte, å gjeoppta tradisjonen med stevnene fra biskop Taddeus’ tid. Stevnets hovedgjest var erkebiskop Anthonius (Mikowsky) som kom sammen med fr. sr. Rob (Nemkowich) – et gjensidig gledelig gjensyn med dem begge. I tillegg var det også gjestende biskoper og prester fra både Storbritannia, Tyskland, Italia, USA og Sør-Sudan, foruten kleresi og menighetsmedlemmer fra NKKs menigheter i Norge og Sverige.

Stevnet ble innledet med vesper fredag ettermiddag i kirken under kyndig ledelse av fr. Lauritz Elias og diakon Håkon Johannes. Etter vesperen hadde så erkepiskopen et møte med det nordiske kleresiet. I dette møtet fikk vi god anledning til å drøfte en rekke viktige spørsmål med ham. Erkebiskopen viste seg igjen som en sann og god åndelig veileder for oss.

Neste morgen ble innledet med høymesse i kirken kl. 9, i anledning Kristi Forklarelsesdag. Fr. Asle Ambrosius var hovedceleebrant, og fr. sr. Rob holdt en gripende og inspirerende preken for en nesten fullsatt kirke. Etter messen holdt erkebiskop Anthonius stevnets hovedforedrag med tittelen «The Benedictine Option as guideline for our parishes». Her pekte han på hvor viktig det er å innarbeide gode, kristne rutiner i dagliglivet, i familielivet, i språket og la det gjennomsyre hele vår omgang med andre mennesker. Det er nettopp i de små detaljene i dagliglivet, i vår omgang med andre, vi avlegger vitnesbyrd og vekker de andres nysgjerrighet for troen vår, framholdt han.

Etter lunjs beveget stevnedeltakerne seg – med buss eller til fots – til Frognerparken der vi fikk en glitrende omvisning av kunsthistoriker Truls Aslaksby som øste av sin rike kunnskap om Gustav Vigeland og både den kunstneriske og tankemessige bakgrunnen for skulpturanlegget Vigeland laget. Også vi norske lærte ting vi ikke visste fra før.

Fra Frognerparken gikk turen tilbake til kirken og vesper, igjen under ledelse av fr. Lauritz Elias og diakon Håkon Johannes, før dagen ble avsluttet med en deilig middag.

Søndagen begynte med pontifikalmesse kl. 11. Ikke mindre enn fem biskoper fra tre kontinenter deltok ved messen. Vår egen biskop Ottar Mikael var messens hovedcelebrant, mens prekenen ble holdt av biskop Peter Joh fra Malek bispedømme i Sør-Sudan. Et slikt fyrverkeri av en preken har vi neppe noensinne opplevd i St. Johannes Døperen tidligere! Det var en fantastisk opplevelse, både innholdet og måten det ble framført. Manuset blir lagt ut i en egen artikkel på våre hjemmesider.

Da messen var til ende, var det dekket til stor lunsj i menighetssalen – dvs. at menighetssalen rommet ikke alle de tilstedeværende,  så det måtte dekkes på bord inne i selve kirken også.

Alt i alt opplevde vi en fantastisk stevnehelg i strålende augustvær. Dette ga mersmak, og vi ser fram til neste års kirkestevne. Stor takk til alle som har stått på med både planlegging og gjennomføring. Denne reporteren vet en del om hvilket arbeid som ligger bak et slikt storarrangement.

Klikk her for å se samtlige bilder fra stevnet
(NB! Albumet kompletteres etter hvert som bildene klargjøres for publisering)

Fr. Eyolf Kirill
St. Johannes Døperen

 

Translate »