Stor och viktig helg i Stockholm

Till stor glädje för kyrkan och arbetet i Vår Frälsares församling i Stockholm, vigdes i juni ytterligare en präst i Sverige.

Pingsthelgen 3-4 juni var det många som tog sig till Stockholm för att i gemenskap dela glädje och allvar. Då ordinerades diakonen Albertus Magnus Sterner till prästämbetet av biskop Roald Nikolai. Bland deltagarna märkes familj

Oljesmörjning av ordinandens händer

och vänner till ordi- nanden men också en rad gäster från Danmark, England, Tyskland, Norge och flera platser i Sverige.

Helgens viktigaste händelser var så klart lördagens ordination samt Fr. Albertus Magnus första mässa (”missa prima”) på söndagen. Därutöver genomfördes guidad vandring på Stadsholmen (Gamla stan) och båttur till Fjäderholmarna. Dagarna bjöd en varm atmosfär med tillfälle till samtal och social samvaro där höjdpunkten var lördagskvällens mottagning då kyrkans nye präst fick ta emot lyckönskningar under festliga former.

Lördagens ordinationsmässa firades i Oscars kyrka på Östermalm i Stockholm som med värme, öppna armar och vaktmästare, tillsammans med ett mycket vackert kyrkorum, bidrog till en vacker och gripande liturgi. Om det var det många som vittnade i efterhand.

För det musikaliska under lördagens mässa stod organist tillsammans med korister som förtjänstfullt ledde församlingen i sång. I ordinationsmässan hör också till att Allhelgonalitanian sjungs; en bön om de många heligas förböner, där de nämns vid namn. Denna leddes av fr. Lauritz från St. Mikaels församling i Fredrikstad, Norge.

Fr. Albertus Magnus har tjänstgjort i Nordisk-katolska kyrkan flera år. Han vigdes till diakon 2013 och fortsätter nu som präst i Vår Frälsares församling i Stockholm. Han är dessutom sedan 2015 ärkediakon i Sverige.

Att detta betyder mycket för såväl församlingen i Stockholm som för Nordisk-katolska kyrkan i Sverige är uppenbart. Fr. Albertus Magnus är en hängiven, väl sedd och respekterad person såväl inom kyrkan som i världen utanför.

Fridshälsning

Ytterligare bilder från ordinationen finns här.

Vi önskar Guds rika välsignelse över fr. Albertus Magnus og hans tjänst!

Fr. Franciskus Urban OPR
biskopsvikarie för Sverige

Translate »