Stor dag i St. Mikael

Det er alltid en stor glede når nye legges til menigheten. 2.søndag etter pinse var en slik dag i St. Mikael kirke. Vår kjære bror Bernd Müller-Bohn ble krismert av biskopen og opptatt som medlem.

Krismering i St. Mikael 29. mai 2016

Vi ønsker ham til lykke og hjertelig velkommen. Må Gud rikelig velsigne ham og hans familie.

Bernd er utdannet kantor/organist. Med ham vil vår menighet ha fem kirkemusikere blant sine medlemmer. Dette gir St. Mikael en enestående bemanning hva det musikalske angår.

Vår bønn er at dette vil fremme menighetens vekst og åndelige liv.

Fr. Tore Andreas

Translate »