Stiftelsen Seter Gård

Kort presentasjon av stiftelsen

Den nordisk-katolske Kirke ble i 2015 begunstiget ved opprettelsen av Stiftelsen Seter Gård, som har til hovedformål å støtte kirkens arbeid. Den tidligere eieren av gården opprettet Stiftelsen Seter Gård og overdro sin slektsgård i Trøgstad til denne. Kirken utnevner styret i stiftelsen.

Stiftelsen har også som formål å legge til rette for økologisk jordbruk. Fugl og småvilt er fredet på eiendommen. Noe av skogen vil inngå i myndighetenes plan for frivillig fredning av barskog.

Et tredje aspekt ved stiftelsens statutter er hensynet til mennesker som trenger omsorg.

Gården som formelt heter Seter Mellom, har 149 dekar dyrket jord og 300 dekar skog. Eiendommen har strandlinje mot Øyeren. Det er en meget rommelig hovedbygning i god ytre stand, som siste år har gjennomgått omfattende oppgradering av kjøkken, bad og interiør forøvrig. Bygningen har fire romslige stuer, samt et stort kjøkken. Første etasje fremstår som meget flott etter restaureringen. I andre etasje er det syv soverom.

Fra hovedbygningen er det storslagen utsikt mot vest, over Øyeren og videre ut over Enebakk.

Daglig leder i stiftelsen, Isabelle Kleven-Felloni, bor på gården sammen med sin mann og to barn. Isabelle kan nås på telefon 994 21 756 eller e-post isabellekleven@gmail.com. Adressen er Sætherveien 237, 1866  BÅSTAD.

utsikt-over-oyeren-november-2016

Gårdens beliggenhet med bilder av stabbur og hovedbygning:
seter-mellom-gard-collage-2016-11-30
Bilder fra de nyrestaurerte stuene:
fra-interioret-collage-2016-11-30

Gaver mottas med takk!

Det er knyttet betydelige kostnader til videreutvikling av drift av gården. Stiftelsen er derfor avhengig av støtte fra ulike offentlige, kirkelige og private kilder. Alle gaver mottas med takk til kontonr. 1503.72.98716.

Rakel Ramberg (1928-2022)

Rakel Ramberg som ga gården til Stiftelsen, døde 12. november, 94 år gammel. I anledning hennes bortgang skriver biskop Ottar Mikael: «Rakel Ramberg var ein av Den nordisk-katolske kyrkja sine velgjerarar, sjølv om ho ikkje var medlem. Vi skuldar henne både stor takk, og vil heidre minnet hennar.». Rakel Ramberg ble begravd fra Lillohjemmets kapell i Oslo 24. november. Ved kisten sto det en krans fra Stiftelsen Seter Gård på vegne av DNKK. Kvelden før ble det holdt rekviemmesse for henne i St. Johannes Døperens menighet i Oslo, der formannen i stiftelsesstyret, Tor Arne Mørkved, holdt minnetalen over henne.

Translate »