St. Mikael med nytt kirkeorgel

IMG_8141Andre søndag i treenighetstiden ble vårt nye orgel vigslet av biskopen. Orgelet er et stort løft for oss, men ved hjelp av mye dugnad fra orgelbygger Aksel Christensen og vår egen subdiakon og orgelbygger Anders Beda Hjortaas er orgelet ferdig. Likeledes har Guttorm Ihlebæk gjort en stor jobb som koordinator og konsulent.

Det økonomiske blir løst vesentlig ved gaver fra menighetens medlemmer og et midlertidig lån fra St. Johannes døperens menighet.

Orgelet fremstår som en fryd både for øre og øye, og vi er meget takknemlige for dette vakre instrumentet. Vi håper at det kan bli til stor glede og velsignelse for vår menighet. Samtidig tror vi orgelet er et stort hjelpemiddel i å samle folk om evangeliet.IMG_8120

Vigslingen foregikk i forkant av dagens messe. Biskopen holdt dagens preken. Vår dyktige kantor Anne Gunn Pettersen hadde i dagens anledning dannet et kor som sang under messen.

Under kirkekaffen var det takketaler og blomsteroverrekkelser.

IMG_8195Dagen ble avsluttet med en liten konsert, hvori sangerinnen Dasja Katyba deltok med vakker sang, og tre av våre egne kantorer spilte på vårt nye orgel.

Foruten Anne Gunn Pettersen, spilte fr. Lauritz Pettersen og Guttorm Ihlebæk. I alt var 52 personer til stede på dagens messe.

Fr. Tore Andreas

Translate »