St. Justin Martyr misjon samlet ved feiring av Kristi åpenbaringssøndag