St. Johannes Døperens menighets hjemmesider er nede

St.  Johannes Døperens menighets hjemmesider har dessverre ikike latt seg oppdatere siden før påske. Dette skyldes havari på den pc-en som ble brukt til å vedlikeholde sidene. Da ny pc ble anskaffet, viste det seg at programmet ikke lot seg installere på ny maskin. Det arbeides med å finne en ny løsning for menighetns hjemmesider. Dette kan imidlertid ta noe tid.

I mellomtiden fortsetter menighetens gudstjenestefeiring som vanlig, med messe hver søndag kl. 11 i kirken i Kierschows gt. 10 på Sagene i Oslo (Nordre gravlund). Siste søndag i måneden er det også messe kl. 11 i Kristiansand, i Kristiansand Metodistkirke.

Kristi Himmelfartsdag er det ikke messe i Oslo. Da deltar menigheten på Viken prostis stevne på Seter gård ved Øyeren. Påmelding innen 17/5 til soknepresten på e-post (Klikk her) eller tilf./SMS/Viber 95 23 13 65.

Menighetens hjemmeside slik den var per 01.03.22, kan sees ved å klikke her.