Nye hjemmesider for St. Johannes Døperens menighet under arbeid

St.  Johannes Døperens menighets hjemmesider er desssverre fortsatt nede. Det arbeides for fullt med å få den nye løsningen på plass, men inntil videre må vi dessverre be om tålmodighet. Vi kan imidlertid love at resultatet blir bra når det blir ferdig, etter planen i løpet av august.

I mellomtiden fortsetter menighetens gudstjenestefeiring som vanlig, med messe hver søndag kl. 11 i kirken i Kierschows gt. 10 på Sagene i Oslo (Nordre gravlund). Siste søndag i måneden er det også messe kl. 11 i Kristiansand, i Kristiansand Metodistkirke.

Menighetens hjemmeside slik den var per 01.03.22, kan sees ved å klikke her.


Translate »