Sr. Mary Michael CHC til minne

Benediktinersøster Mary Michael, Community of the Holy Cross, Costock, døde 3. juli 2018, i sitt 82. leveår, 55 år etter at hun avla sitt klosterløfte. Under sin 50-årsfeiring for avleggelse av klosterløftet – The Golden Jubilee – ble hun spurt om hva som hadde gjort det mulig for henne å være trofast mot klosterløftet. Hun svarte da at det berodde på bevisstheten om egen utilstrekkelighet, at alt er Guds verk og på den daglige omvendelse. Alt er nåde. Svaret vitner om hennes ydmykhet, lydighet og overgivelse. Sr. Mary Michael var et bønnens menneske, en trofast forbeder for enkeltmennesker og tidens tarv. Særlig bønnen for kristen enhet var et livslangt kall for henne. Bønn som overgivelse til Gud visste hun av erfaring – hun var en kontemplativ person og søkte Gud i stillheten.

For alle som kom på hennes vei var Sr. Mary Michael en generøs person som aldri ble trett av å lytte til dem som søkte hjelp og veiledning. Som en kjær søster og venn vil hun også bli husket av oss i Den nordisk-katolske kirke med takknemlighet og glede. Ikke bare for kirken og for enkeltmedlemmer kom hun til å bety mye, men også for medlemmenes familie og venner.

Med hjertets kunnskap i tillegg til hodets var Sr. Mary Michael klok og vis. I klosteret var hun novicemester og underviste i Benedikts regel. Likeledes rettledet hum lekfolk som søkte et benediktinsk liv utenfor klosteret. Samtidig kunne hun veilede i skrifter til ørkenfedre og kirkefedre såvel som i tverrkirkelig litteratur fra nyere tid. Likeledes drev hun også i alle år en utstrakt skribentvirksomhet, med utallige brev og en rekke publiserte artikler. Sammen med representanter fra andre klostre stiftet hun RooT, (Religious of orthodox Tradition) for å gi moralsk støtte til dem som ikke aksepterer kvinnelige prester (web-adresse: sswsh.com). Hun var også styremedlem i Forward in Faith.

Tre ganger besøkte hun Norge. I 2005 var hun foredragsholder ved Den nordisk-katolske kirkes seminar på Sandvik (nord for Oslo) om enslige kvinners kall i kirken. Derfra dro hun til Bergen som hun for annen gang besøkte i 2009. Hennes nærvær i Bergen var til stor inspirasjon for såvel menigheten som enkeltmedlemmene og ikke minst for barna. Sammen med Reverend Mother Mary Luke deltok hun også ved innsettelsen av biskop Roald Nikolai i Oslo i 2011.

Under besøkene i Bergen inspirerte hun oss til dannelsen av et benediktinsk fellesskap som nå er geografisk tilstede i Norge og Sverige. At klosteret St. Severin i Kaufbeuren i 2012 sluttet seg til vår kirke vakte hennes store glede og i 2017 fulgte hun med stor interesse opprettelssen av den skandinaviske provinsen i Karlskrona. Slik fikk hun før hun døde et bønnesvar på håpet om et kontemplativt liv i Den nordisk-katolske kirke.

Requiemmessen den 18. juli ble en verdig avskjed med Sr. Mary Michael i CHC. Blant de mange tilstedeværende var Abbed Michael fra klosteret i Kaufbeuren og biskopsvikar Fr Franciskus Urban som sammen med undertegnede representerte Den nordisk-katolske kirke. Evangeliet var fra Johannesevangeliet 6,37-40: ”… For dette er min Faders vilje at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal oppreise ham på den ytterste dag.” Også de engelske hymnene sto i håpets og gledens tegn, der vakre lyse tenorer og en utsøkt organist dominerte sangen.

Reverend Mother Mary Luke sa ved requiemmessens slutt at dette også var en gledens dag. Sr. Mary Michael var nå kommet dit hvor hun ønsket å være – hos Herren som hun elsket og tjente så hengivent her på jord. Dette er ord også vi kan gjøre til våre. Vi vil selvsagt savne Sr. Mary Michael, i særdeleshet jeg som hadde henne som min personlige veileder i 16 år. Men vi er også fulle av glede og takk for alt hun fikk være for oss.

Vi lyser fred over hennes gode minne.

Ingrid Maria Gjertsen, oblat CHC

Translate »