Spennende teologkonferanse på Gran

 

16 deltakarar frå seks land og tre kontinent var samla til teologisk konferanse på. Sanner hotell og søsterkyrkjene på Gran.

Dette var den andre internasjonale teologkonferansen arrangert av Den nordisk-katolske kyrkja. Konferansen gjekk av stabelen i dagane 7.-9. august og drøfta tema som gjeld økumenisk samararbeid og strategi for kyrkjeleg liv i vår sekulariserte tid.

Etter konferansen vart biskop Peter Joh Mayom frå Malek bispedøme i Sør-Sudan med til Bergen for å delta på eit ekumenisk møte i Centralkirken om å overleve som kristen minoritet i til dels fiendsleg kontekst.

Frå Bergen dreg biskop Peter vidare til Fredrikstad for å delta på messefeiring og møte med kyrkjelyden i St. Mikael.

     

Translate »