Spennende og innspirerende foredrag i Oldkirkelig Forum Bergen

SCRIPTURE – GOSPEL – CREED
FROM JOHN THE EVANGELIST TO ST. IRENAEUS

Med dette som overskrift holdt fr. John Beer et gnistrende og inspirerende foredrag på Oldkirkelig Forum i Centralkirken i Bergen lørdag 22. april. I foredraget tok han for seg forholdet mellom Skrift, muntlig evangelium og trosbekjennelse i urkirken og tidlig oldkirke (ca. 200 e.Kr.) og de tidligste fedre som var involvert. Tidlige kirkefedres bruk av Skriftene (GT), dannelsen av Det Nye Testamentet og inkarnasjonsdogmet sto sentralt i fr. Johns gjennomgang av dette viktige temaet.

Fr. John Behr er Regius Professor of Humanity ved University of Aberdeen og tidligere dean ved St.  Vladimir’s Orthodox Theological Seminary.

Dere som ikke hadde anledning til å være til stede i Centralkirken i Bergen, kan du klikke her for å høre foredraget. Det er vel verd å lytte til..

Ikke la deg skremme av at foredraget er på engelsk! Fr. John snakker et veldig klart og tydelig engelsk som er lett å forstå.

Translate »