Spennende forhandlingsmøte med Free Church of England (FCE)

I dagene 25.-27. juni møttes Den Nordisk-katolske Kirke og Free Church of England til økumenisk dialog i Oslo. FCE er en anglikansk kirke som har sprunget ut av Church of England for 150 år siden, og som på mange måter står oss nær. Samtalene som fant sted i St. Johannes Døperen Kirke i Oslo, skjedde på bakgrunn av en ti år gammel kontakt mellom de to kirkene. I 2012 gav Scranton-unionens bispemøte fullmakt til biskop Roald Nikolai å «begin a dialogue with the Free Church of England on behalf of the Union of Scranton». Siden har forventningene ligget i luften om at vi sammen skulle kunne bygge opp en «non-papal catholic church».

Det var biskopene Ottar Mikal og Roald Nikolai som inviterte FCE til samtalene i Oslo, og fra FCE  stilte biskopene John (Fenwick) og Paul (Hunt), som begge har vært i Norge ved flere anledninger tidligere, og fr. Robert (Stephen) som er FCEs generalsekretær. Fra DNKKs side deltok også fr. Asle Ambrosius i samtalene som generalvikar for Norge og fr. Geoffrey (Neal) som generalvikar for Storbritannia.

I samtalene i Oslo ble det gjort viktige framskritt på flere områder. Samtalene vil fortsette internt i de to kirkene innen man møtes igjen neste år for å diskutere veien videre.

Translate »