Skattefrie gaver til Den nordisk-katolske kirke i Norge – Øket beløp i 2019

giving-e1346686194234

Gaver til Den nordisk-katolske kirke i Norge er skattefrie inntil et maksimumsbeløp fastsatt av Skatteetaten. Dette er i 2019 øket til kr. 50.000.

En av betingelsene skattemyndighetene har satt, er at alle innbetalinger som skal føres til fratrekk på selvangivelsen, må være betalt inn til én og samme sentrale konto. Dette kontonummeret er: 1638.25.24512.

De som ønsker å få en kvittering som berettiger til skattefradrag, må betale inn sin gave til denne konto som eies av Den nordisk-katolske kirke. Kontoens navn er: “Givertjeneste”.

Givertjenesten går normalt til det lokalfelleskap du tilhører, og din gave vil da bli sendt dit.

Når et år er omme, vil du få en sammenlagt-kvittering for alle dine innbetalinger det året. Vår registreringsenhet rapporterer det beløp du har gitt til skattemyndighetene. Da prosedyren krever at personnummer oppgis, må du sende dette til:

Tom Hængsle, Haakon Tveters vei 43, 0686 Oslo eller tomh1@getmail.no