Skattefrie gaver til Den nordisk-katolske kirke i Norge i 2021

giving-e1346686194234

Gaver til Den nordisk-katolske kirke i Norge er skattefrie inntil et maksimumsbeløp fastsatt av Skatteetaten. Beløpet i 2021 er det samme som ifjor: kr. 50.000.

En av betingelsene skattemyndighetene har satt, er at alle innbetalinger som skal føres til fratrekk på selvangivelsen, må være betalt inn til én og samme sentrale konto. Dette kontonummeret er: 1638.25.24512.

De som ønsker å få en kvittering som berettiger til skattefradrag, må betale inn sin gave til denne konto som eies av Den nordisk-katolske kirke. Kontoens navn er: «Givertjeneste».

Givertjenesten går normalt til det lokalfelleskap du tilhører, og din gave vil da bli sendt dit.

Når et år er omme, vil du få en sammenlagt-kvittering for alle dine innbetalinger det året. Vår registreringsenhet rapporterer det beløp du har gitt til skattemyndighetene. Da prosedyren krever at personnummer oppgis, må du sende dette til:

Tom Hængsle, Haakon Tveters vei 43, 0686 Oslo eller tomh1@getmail.no

Translate »