Sexagesima

besedaTema:  Firfaldig åkerjord

Kollektbøn:

Himmelske Far, vi takkar deg for at du i nåde har sådd Ordet ditt her hjå oss. Gjev oss din Heilagande, så vi høyrer Ordet rett, gøymer det i gode hjarto og ber frukt av det til di ære, ved Son din, Jesus Kristus, vår Herre, ….

Tekstar:

Jes 55:6-11

2 Kor 11:19-31

Luk 8:4-15

 

Hallelujavers:

Guds rike kjem ikkje såleis at ein kan sjå det med augo /  for Guds rike det er midt imellom dykk.

Salmar :

573 – 931 – 535,1-6 – 535,7-11

Translate »