Septuagesima

Christ_the_True_Vine_icon_(Athens,_16th_century)Tema:  Guds onnefolk

Kollektbøn:

Miskunnsame Gud, du har ved ordet ditt kalla oss til å arbeida i di kyrkje på jorda. Gjev oss din Heilagande så vi i lydnad rettar oss etter din vilje og ikkje set vår von til eiga forteneste, men til den nåde som du så rikeleg har synt oss i Son din, Jesus Kristus …

Tekstar:

2 Mos 17,1-17

1 Kor 9,24-10,5

Matt 20:1-16

Hallelujavers:

Mange av dei som er dei fyrste, skal verta dei siste /

og dei siste skal verta dei fyrste.

Salmar:

749 – 891 – 710 – 696

Translate »