Røkelse over Seter gård

Lørdag 18. mars hang røkelsen lavt og tett over Seter gård. Som det fremgår av bildene, var det ikke overdreven bruk av messerøkelse som var årsaken, men en gedigen «bråtebrann» i forbindelse med brenning av en gammel, nedrevet låve.

Daglig leder for Stiftelsen Seter Gård, Ingrid Gjertsen, hadde engasjert en dugnadsgjeng med subdiakon Anders Beda i spissen til å få fyr på det hele, og med tillatelse fra brannvesen i ryggen og en snill nabo med diesel og traktor som hjelper, ble det et vellykket stunt.

Her sees Tormod, Anders kirketjener, den hjelpsomme bonden med odelsgutten (helt til høyre) og subdiakon Anders Beda.

60 liter diesel gjorde sitt til at det tok skikkelig fyr, og det brant lystelig gjennom hele dagen og fortsatte gjennom sene nattetimer. Ved å sove på skift, sørget man for å holde brannvakt natten igjennom. Parallelt med brannen ble også gårdstunet ryddet for gamle maskiner og jernskrap og samlet på ett sted for senere avhenting.

Søster Ingrid som hadde kokt trøndersodd, kalte til matpause og sørget for at nedrøykte kropper og tørre halser fikk nok vann til å fullføre jobben.

Dugnad er en god måte å bygge menighetsfellesskap på.

 
Takk til alle som hjalp til!

Fr Asle Ambrosius

Translate »