Program for høstkonferansen på Gran 2020

Fra barnetro til voksentro
(Rom 5,1-6)

Med kristentroens vekst og modning som tema inviterer Den nordisk-katolske kirke alle interesserte til samlingen på Gran helgen 6.-8. november. I tillegg til foredrag og samtaler vil det bli et rikt gudstjenesteliv, turmuligheter og sosialt samvær.

Konferansen holdes på Sanner hotell. Messer og tidebønner vil finne sted i Nikolaikirken (fredag og lørdag) og Mariakirken (søndag).

DETALJERT PROGRAM kan lastes ned her.
PÅMELDING innen 1. oktober til: kirsten.flemestad@gmail.com.

Velkommen!