Pavelig anerkjennelse av DNKKs embeter

Den 5. september 2015 bestemte pave Frans på troskongregasjonens anbefaling fra Troskongregasjonen at fr. Erik Andreas Heyerdahl Holths prestevielse er gyldig. Vi har lenge visst at Roma anerkjenner PNCC – og dermed også DNKK – på linje med de bysantinske og orientalske ortodokse kirkene, men det oppleves tilfredsstillende å få det eksplisitt i form av et pavelig brev til den romerks-katolske biskopen i Oslo. Les nyhetsoppslag om saken på Den romersk-katolske Kirkes hjemmeside ved å klikke her.

Translate »