Aug 31

Påmelding til høstkonferansen på Gran innen 8. oktober

At de alle må være ett

«Jeg har også andre får, som ikke hører til denne sti; også dem skal jeg føre frem, og de skal høre min røst, og det skal bli én hjord og én hyrde.» (Joh 10,16)

Med dette som tema ønsker Den nordisk-katolske kirke alle interesserte velkommen til høstkonferanse på Gran helgen 20.-22. oktober 2017.

I tillegg til foredrag og samtaler vil det bli et rikt gudstjenesteliv, turmuligheter og sosialt samvær.

Konferansen holdes på Sanner hotell, messer og tidebønner i Maria-kirken.

DETALJERT PROGRAM kan lastes ned her.

PÅMELDING innen 8. oktober til: kirsten.flemestad@gmail.com