Påmelding til høstkonferansen på Gran innen 4. oktober

“Fra barnetro til voksentro”

Med kristentroens vekst og modning som tema inviterer Den nordisk-katolske kirke alle interesserte til samlingen på Gran helgen 29.-31. oktober. I tillegg til foredrag og samtaler vil det bli et rikt gudstjenesteliv, turmuligheter og sosialt samvær.

Konferansen holdes på Sanner hotell. Messer og tidebønner vil finne sted i Søsterkirkene på Gran.

DETALJERT PROGRAM kan lastes ned
her.

PÅMELDING innen 4. oktober til: hakon.cand.philol@gmail.com