Ordinasjonsfest i London

4. november inviterte DNKK i Storbritannia til ordinasjonsfest i St Jude’s Church i Balham i London. Diakon Calvin Robertson som flere vil huske fra St. Mikaels menighets jubileumsfeiring i august i år, ble ordinert til prest i The Nordic Catholic Church in UK.

Biskop Roald Nikolai sto for ordinasjonen, og fra Norge ble han assistert av erkedegn Lauritz Elias og diakon Håkon Johannes. I tillegg deltok selvfølgelig hele det britiske DNKK-kleresiet ved den høytidelige handlingen.

Fr. Calvin er en av Storbritannias mest markante kristne stemmer i vår tid, med store følgerskarer på TV, radio og sosiale media. Dette er en virksomhet han vil følge opp også som DNKK-prest, og på den måten sette DNKK på dagsordenen i den teologiske og kirkelige debatten i Storbritannia der avkristningen er kommet enda lengre enn her hjemme.

Med fr. Calvin får The Nordic Catholic Church in UK nå et gudstjenestefellesskap midt i Storbritannias hovedstad.

Vi gratulerer fr. Calvin og våre britiske trossøsken på det hjerteligste, og anbefaler alle å delta på messene i London når de er i byen.

På hjemmesiden til The Nordic Catholic Church in UK kan dere lese fr. Geoffrey Neals fyldige reportasje fra ordinasjonen. Der finner dere også en lenke til et  omfangsrikt fotoalbum.

 

Fr. Calvin har også selv publisert en lengre artikkel der han forteller  om sin ordinasjon og bakgrunnen for den. For dere som leser engelsk, er dette en høyst lesverdig artikkel.

Translate »