Nytt fra tidebønnsprosjektet

I august var tidebønnsprosjektets arbeidsgruppe med interesserte medarbeidere i Den nordisk-katolske kirke samlet over fire dager for å prøve ut tidebønnene fra mandag til torsdag i en ny tilretteleggelse med gregorianske toner og tekster fra Agnar Sandviks Norsk tidebønn fra 1948.

Deltagere f.v.: Eli Ihlebæk, Margareta Hængsle, Mette Dingstad, Tom Hængsle, Asle A. Dingstad, Håkon Andersen, Fredrik Aarvik, Guttorm Ihlebæk og Ingrid Gjertsen. Bak kamera: Anne Gunn Pettersen.

Arbeidsgruppens utkast til bønnene for alle fire dager ble behørig gjennomgått og sunget, med påfølgende vurdering og drøftelse – også med hensyn til utformingen av heftene. Underveis fremkom mange gode forslag og tilbakemeldinger som arbeidsgruppen tar med seg i den videre bearbeidelse av hverdagenes tidebønner med sikte på å skape et godt og sangbart resultat som kan brukes i det daglige bønnelivet – til glede og oppbyggelse.

* * *

DNKKs tidebønnbok: Antifonale til helgens tidebønner

Den nordisk-katolske kirke har utgitt en ny tidebønnbok Antifonale til helgens tidebønner/Antifonale til tidebøner for helga, som ble lansert under kirkestevnet på Gran 23.-25. oktober 2015. Med gregoriansk tonsetting inneholder boken tekstene på bokmål og nynorsk for laudes, vesper og kompletorium fra fredag til søndag. Slik videreføres musikalsk og tekstlig Agnar Sandviks Antifonale til ukens aftenbønner (1949) og hans La oss alle be, Norsk tidebønn, 1968-utgaven. De nynorske tekstene er basert på bibeloversettelsen av 1978.

Antifonale for helgen - Forside

Arbeidet føyer seg slik inn i den benediktinske skikk med å be Skriftens ord med gregoriansk syngemåte. Ingrid Gjertsen og Anne Gunn Pettersen har stått for arbeidet med å tilpasse melodiene fra det gregorianske kildematerialet til norsk tekst.

På vegne av Den nordisk-katolske kirke er det en stor glede for meg å takke prosjektgruppen for det viktige arbeidet – musikalsk og tekstlig – som er nedlagt. Antifonalet vil bli til velsignelse ikke bare for den enkelte, men også for bønnefelleskap i og utenfor Den nordisk-katolske kirke.

+ Roald Nikolai

Utgiver: Den nordisk-katolske kirke
ISBN: 978-82-690144-0-2
Sider: 126
Pris: kr. 100 (+ porto)
Henvendelse: Tom Hængsle, mobil: 958 87 806, eller Ingrid Gjertsen mobil: 482 35 431

Translate »