Nye tilskudd i St Mikael menighet

Søndag ble en festdag i St Mikael med en ny diakon og en ny subdiakon. Biskop Ottar Mikael vigslet Anders Beda Hjortaas til diakon og Ashour Isak til subdiakon. Anders Beda har vært en viktig støttespiller i St Mikael helt siden starten for over 20 år siden og har i en årrekke tjenestegjort som subdiakon. Han har dermed også gått opp gode spor som etterfølgeren Ashour får å gå i.

Diakonen utfører en viktig tjeneste i menighetens gudstjenester. Han skal døpe, forkynne og ha omsorg for syke og trengende.

Subdiakonen sørger for å holde rene og istand de hellige kar og forbereder de til bruk i messefeiringen. Han assisterer også prestene.

Biskopen formante dem begge til å vektlegge at tjenesten i kirken er en tjeneste for Kirkens Herre og et uttrykk for troen på ham.

Begge ble feiret med hilsener, gaver og deilige kaker.

Translate »