Nye milepæler for Den nordisk-katolske kirke i Sverige

Fra ordinasjonshandlingen 7. juni 2014

Ordinasjon av den første prest i Karlskrona

Krismering av fire nye medlemmer

Innsettelse av erkedegn i det nyopprettede erkediakonat for Sverige

Utnevnelse av biskopsvikar i Sverige

Under parolen «Pingst i Karlskrona» var det duket for et storslått stevne med mange deltagere, også fra Norge, og viktige begivenheter for Den nordisk-katolske kirke i Sverige.

Pinseaften den 7. juni ble diakon Franciskus Urban Sylvan ordinert til prest av biskop Roald Nikolai, og neste dag – under fr. Franciskus Urbans «prima missa» – ble de fire første medlemmene av St. Nikolaus konoinia i Karlskrona krismert av biskopen.

Den nyordinerte fr Franciskus Urban på kirketrappen
omgitt av biskopen og medvirkende kleresi:

Kleresiet ved ordinasjonsmessen 7. juni 2014

Glimt fra krismeringshandlingen i St. Nikolaus:

Krismeringer Karlskrona 8. juni 2014

I tillegg, under en kort, men høytidelig seremoni ved oppstart av stevnet fredag den 6. juni, utnevnte biskopen fr. Matteus Maria Furemalm til biskopsvikar i Sverige og innsatte diakon Petrus Michael Catenacci i embedet som erkedegn i det nyopprettede erkediakonat for Sverige.

Vi takker og ønsker Guds velsignelse over det fremvoksende arbeidet i Sverige!

 

Translate »