Ny prest vigslet til tjeneste i St. Justin misjon

En gledelig helg for kirken og for St. Justin misjon

Lørdag 29. august ble diakon Bjørn Justin Nicolaisen ordinert til prest av biskop Roald Nikolai for tjeneste i St. Justin misjon i Trondheim. Ordinanden som ble diakonviet i 2012, har vært medlem av kirken siden 2009 og var fra starten av foregangsmann under oppbygningen av menighetsarbeidet i Trondheim.

Fr. Bjørn Justins ordinasjon

Det er en stor glede for Den nordisk-katolske kirke at en ny prest har tiltrådt i Trondheim og under mottagelsen etter ordinasjonen ble fr. Bjørn Justin hilst med taler og gratulasjoner fra menighetslemmer, tilreisende prester og legfolk fra andre menigheter. Gleden var ikke mindre den påfølgende søndag da den nyordinerte presten feiret sin første messe.

Fr. Bjørn Justins primiss preken

Translate »