Ny giv i Tyskland

I helgen 17.-19. august møttes kleresiet i Den nordisk-katolske kirkes tyske administrasjon i klosteret St. Severin i Kaufbeuren for å planlegge arbeidet fremover.

Man entes om å organisere arbeidet i to pastoralteam – St. Michael i Bayern og St. Willibrord i det vestlige Tyskland. Hvert misjonsdistrikt skal så betjenes av tre prester og en diakon. For å øke bredden i gudstjenestetilbudet vil prester og diakoner sirkulere mellom de respektive gudstjenestestedene. Fr. Fredrik Irenäus Herzberg vil fortsette som biskopsvikar og fr. Daniel Gerte som erkedegn. I samtalene inngikk dernest ulike liturgiske og praktiske avklaringer.

Helgens høydepunkt var prestevielsen av diakon Franz Schömer i klosterkirken med rundt 60 tilreisende, hovedsakelig fra München hvor Fr. Franz vil ha hovedansvaret for virksomheten. Seremonimester under messen var fr. Daniel, mens fr. Frederik Irenäus prekte. Diakon Marco tjenestegjorde som evangeliediakon og subdiakon Thomas sang allehelgenslitaniet.

Stor takk til abbed Michael og brødrene for deres gjestfrihet i klosteret som gav en flott ramme om helgens begivenheter. En særlig takk til fru Frederikke Schömer for generøs bevertning både til møtene og mottagelsen etter messen.

* * *

Den neste hovedsamling vil bli en konferanse i november i Mainz. Her vil også erkebiskop Anthony Mikovsky delta sammen med Fr. Sr. Robert Nemkovich, Scranton-unionens sekretær. Samlingen holdes på engelsk og kleresiet utenfor den tyske administrasjon innbys til å delta.

* * *

Mer detaljert informasjon om program og virksomhet i Tyskland finnes her: Nordisch-Katholische Kirche in Deutschland.

Translate »