Ny generalvikar i Frankrike

Under det franske kleresimøtet i Aysènnes 20-22 mai i år innsatte biskop Roald Nikolai fr. Brévin Bougouin som ny generalviikar for NKK i Frankrike.

Fr. Brévin etterrfølger fr. Alain Fraysse som har bedt om avløsning etter å ha vært i embetet i hele 10 år. Biskopen takket fr. Alain hertelig for hans lange og trofaste tjeneste og ønsket fr. Brévin Guds rike velsignelse over det arbeidet han nå går inn i. Det er et ønske vi gjerne slutter oss til. Be for fr. Brévin og våre franske trossøsken som skal forkynne evangeliet i et samfunn som er svært lite åpent for Guds ord!

Se bilder fra innsettelsesmessen her.

Translate »