Ny diakon og subdiakon i Tyskland

Lørdag i påskeoktaven, 6. april, ordinerte biskop Ottar Mikael Markus Steffen til diakon i St. Helena misjoni i Tyskland. Diakon Markus vil, i tillegg til de ordinære oppgavene som diakon, ha ansvar for å bygge opp Kirkens misjon i Mosel.

Samtidig innviet biskopen også Nikolaus Josef Schweisel som subdiakon.

Vi gratulerer den nye diakonen og subdiakonen og ønsker dem Guds rike velsignelse over de oppgavene de går inn i. Det er en glede å se at Den nordisk-katolske Kirke vokser i Tyskland.

Translate »