«Når dere samles» – et hefte om gudstjenesten

DNKK har gleden av å presentere et lekkert og innholdsrikt studiehefte om Kirkens messefeiring. Heftet inneholder artikler skrevet av prester og andre resurspersoner innen DNKK og gir svar på de fleste av de spørsmål mange har omkring Kirkens gudstjenesteliv.

«Når dere samles» beveger seg ikke utelukkende på det intellektuelle planet. Her er mye åndelig stoff til oppbyggelse og vekst i troen.

«Når dere samles» er rikt illustrert av vår egen kunstner, Magne V. Kristiansen, og redaktør for heftet er fr. Asle Ambrosius Dingstad. Med seg i redaksjonen har han hatt Kirsten B. Flemestad og Magne V. Kristiansen. Heftet inngår i DNKKs skriftserie «Ved dine altere, Herre».

Bakerst i heftet er det en studieplan beregnet på tre samlinger i studiegrupper, og de fleste av DNKKs menigheter vil arrangre studiegrupper over heftet i løpet av 2023/24. «Når dere samles» egner seg imidlertid også til egenstudium og bønn.

«Når dere samles» fås kjøpt hos din lokale DNKK-menighet for kr. 100,- eller fra dnkk@nordiskkatolsk.no. Ved tilsendelse kommer porto i tillegg.

Translate »