Midtfastemesse med krismeringer i St. Johannes Døperen menighet

De nykrismerte omgitt av biskop, faddere og tjenestegjørende.

Under messen på midtfastesøndag ble Elisabeth Wiborg og Lars Petter Eikemo krismert og opptatt i St. Johannes Døperen menighet. Biskop Roald Nikolai hilste de nye medlemmene velkommen ved å holde frem Åndens syv gaver som basis for kristenlivet i hverdagen.

Ved en fullsatt kirkekaffe overakte sogneprest Asle Ambrosius en bokgave fra menigheten til «konfirmantene».


Translate »