Messordningene på hjemmesiden

Mange av Kirkens medlemmer har ønsket å få tilgang til de uliike messeordningene våre på hjemmesiden. Det ønsket er vi i ferd med å etterkomme nå. Det er opprettet en egen side der vi leggeer ut samtlige menighetsagender i pdf-format. Først ute er er det de fleste opplever som «normalordningen», søndagens høymesse med eucharistibønn I. Den kan lastes ned på pc eller mobil og evt. skrives ut. Og så kommer de andre messeordningene etter hvert på nyåret.

Translate »