Messeordningene nå også på nynorsk

Den nordisk-katolske Kirkes messeordninger foreligger selvfølgelig på begge målføre, og menighetene velger selv hvilket målføre som skal være menighetens gudstjenestespråk. Det er derfor en glede for oss at vi nå kan presentere samtlige publiserte menighetsagender også på nynorsk. Mange som selv er bokmålsbrukere finner glede i det nynorske liturgispråkets poetiske rikdom, og vi håper derfor at mange vi ha glede av å sette seg inn i messeordningene også på nynorsk, til oppbyggelse og vekst i troen.

Du finner messeordningene på begge målføre under menypunktet «Den hellige messe» til venstre på denne siden.

Translate »