Liturgisk nemnd overleverer sin første innstilling til biskopen

Den 9. oktober overleverte liturgisk nemnd v/ fr Asle Ambrosius, fr Lauritz og Ingrid Maria den første innstilling vedrørende revisjon av høymesseliturgien. Biskopens inntrykk etter presentasjonen er at de har gjort et strålende arbeide i samsvar med mandatet. Komitéen takkes varmt for innsatsen!

Fremover vil komitéen bidra med ytterligere «polering» samt tonsetting av tekstene. Forøvrig vil man i løpet av 2015 fremlegge nye innstllinger vedrørende påskens Triduum og kasualia (dåp, vielse, begravelse, sykesalving, etc).

Translate »