La oss være beredt til Herrens komme!

Historien gjentar seg, får vi ofte høre. Og i menneskets historiske kan vel dette ofte være sant og visst. Begivenheter som tar sted, kan ofte ha forekommet også tidligere i menneskehetens historie, om enn kanskje i annen form. Imidlertid er historiens gang anderledes sett fra himmelens perspektiv. For Kirken er historien en lineær rekke av hendelser. Fra skapelsen, gjennom Adam og syndefallet, patriarker og profeter, Jesu fødsel, Hans liv, lidelse og død, oppstandelse og himmelfart, Kirkens og nådens tid, som vi nu er inne i, helt frem til Hans gjenkomst i herlighet på den ytterste dag.

Fra Wikimedia.Commons

Advent minner oss om denne gjenkomst. Advent betyr som kjent «komme». I adventstiden ser vi ikke kun frem mot feiringen av Herrens fødsel, men vi forbereder oss på hans annet komme. Bibelen fører oss ofte hen til tanken på den stund da vi alle skal samles om Guds trone, og alles øyne henger ved Hans lepper som skal felle den evige dom. Den dom er ugjenkallelig.

La derfor hele vårt liv bli en adventstid; la oss være beredt til Herrens komme, så vi engang får høre de salige ord: Gå inn til din Herres glede!

Fr. Bjørn Justin+

Sist publisert i 2016 på hjemmesiden til St. Justin misjon

Translate »