Kristus Kongen er kronet

«Jesus kom til jorden, ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene.

Han så det ikke som et rov å være Gud lik, men han tok på seg et menneskes skikkelse. Jesus har identifisert seg med hvert menneske, og da han ble løftet opp på korset, og der påtok seg all vår skyld idet han drepte fiendskapet, vant han over døden og den onde. Da drog han alle til seg, dem som tror på hans navn.

Derfor har Jesus fått navnet over alle navn. 40 dager etter oppstandelsen ble han løftet opp til himmelen og satte seg på tronen ved Guds høyre hånd. Jesaja så frem til dette og sier i kap 9 v 6-7: «For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømmet er på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig fader, fredsfyrste. Så skal herredømmet bli stort og freden bli uten ende over Davids trone og over hans kongerike; det skal bli støttet og oppholdt ved rett og rettferdighet, fra nu av og til evig tid.»

Kristus sitter på Guds trone, og Han er her til stede i nuet og er herre over alle ting. I Kristus vet vi at livet er noe annet og mer enn å streve for brød, underholdning penger, makt og tom ære. Vi er allerede med ham på hans trone, og vi får ta del i hans kall til oss om å ha en relasjon til ham og til å se Guds rike mellom oss og Guds finger i skaperverket. Vi får som kirke være et lem på hans legeme og se alle mennesker som skapt i hans bilde til samfunn med ham.

I kroningen av kong Charles III fikk vi se bildet på kroningen av Kristus. Kristus er salven og er salvet som konge, prest og profet. Han er de nødlidendes talsmann hos Faderen, Han er det levende ord, og har Ordets sverd og gir oss det til forsvar for troen. Oppriktighet og visdom er hans armbånd, stolaen er tegn på rettferdighet og frelse, ringen er tegn på pakten, som er den nye relasjon mellom Gud og hans folk. Handsken er tegnet på hans autoritet med mildhet og nåde, rikseplet under korset er tegn på at han som ble løftet opp på korset, er konge over hele verden. Det kongelige septer er tegn på hans kongelige herrevelde, rettferdighet og nåde og kronen er tegnet på at Han er hellig, Han hersker med fred og nåde, Han er den salvede konge over hele verden til alle tider.

Jesus Kristus er med oss alle dager. Frelst er hver som tar imot ham i hjertet og tror på hans navn og følger ham.

Fr. Erik Matias
St. Mikael og alle de hellige, Fredrikstad

Translate »