Kristi Himmelfartsstevne i strålende vårvær

I strålende vårvær hadde et 30-talls medlemmer fra Viken prostis to menigheter funnet veien til vakre Seter gård for å feire Kristi Himmelfart, en av de 12 store festene i kirkeåret, en fest hvis røtter vi kan følge helt tilbake til slutten av 200-tallet.

Stevnet begynte i sentrum av Kirkens liv, med messessefeiring, og etter en kost pause kunne vi sette oss til bords, inne i de vakre stuene eller ute i deilig solskinn, alt etter hva den enkelte selv måtte ønske, og enda en gang nyte husfar Andrea Fellonnis deilige middag av gårdens egne produkter. Den  som aldri har opplevd en Felloni-middag, har virkelig gått glipp av noe!

Etter middagen var det tid for stevneforedrag, og ordet ble gitt til Leif S. Jacobsen som mange vil huske fra fjorårets synodemøte i Oslo. Jacobsen holdt et spennende foredrag over temaet «Kongen kommer», med utgangspunkt i englenes hilsen til apostlene på selve himmelfartsdagen. Han påpekte at Kristi himmelfart og Kristi gjenkomst var to sider av samme sak. For i det hele tatt å kunne forstå og se dette, sa han, er det viktig å ha realpresensen som grunnpremiss når vi leser Bibelen. Har vi ikke realpresensen i bunn av vår bibellesing, kommer vi raskt galt ut, ikke minst når det gjelder forståelsen av profetiene om Jesu gjenkomst. Allerede i forståelsen av oppstandelen vil det vise seg om vi har realpresensen som utgangspunkt, sa han og henviste til Paulus (1 Kor 15). Ja, en realpresentisk forståelse av oppstandelsen er helt nødvendig for i det hele tatt å kunne kalle oss kristne. Han kom også inn på det vanskelige spørsmålet om tusenårsriket og advarte mot de kreftene  som vil foregripe begivenhetenes gang og skape tusenårsriker her på jord gjennom lovgivning og tvang, ofte i tvilsomme politiske allianser.

Jacobsen påpekte også det Peter Halldorf skriver om i sin bok «Hellig år», at som kristne lever vi allerede i gjenkomstens virkelighet. Han framhevet at for den troende er det ingen forskjell på det å møte Jesus når vi legger oss ned og sovner inn for ssiste gang, og det å møte Ham når han kommer igjen i herlighet. I det hele tatt er det herligheten og den gledelige forventningen vi skal fokusere på når vi snakker om Jesu gjenkomst. Det var det som preget den første generasjonen kristne.

Leif Jacobsen har vært flittig gudstjenestedeltaker i St. Mikael i seneere år, og han berømmet DNKKs liturgi for å klare å holde sammen det jordiske og det himmlske, at når vi feirer gudstjeneste, da står vi sammen med alle de hellige nettopp i gjenkomstens virkelighet, den virkeligheten vi i dag ser bare i tro, men som vi én dag skal få se fullt ut.

Så sluttet stevnet som det begynte, i gudstjenestens rom, der vi igjen fikk be den nydelige vesperen for Kristi Himmelfartsdag.

Translate »