Kristi himmelfartsdag i Viken prosti

Kristi himmelfartsdag opprant med vakkert vær. Folk strømmet til fra Oslo og Østfold, og 70 mennesker deltok i messen. I tillegg til menighetens tjenere deltok også prester fra Oslo. Biskop Roald Nikolai prekte. Han minnet om at Han som er Herre og sitter ved Faderens høyre også skal komme igjen for å dømme levende og døde, og at vi derfor bør innrette våre liv deretter.

Nytt av året var at Sarpsborg Kammerkor og Carl Andreas Næss deltok. Menigheten er svært takknemlig for deres deltagelse, noe som bidro til å gjøre messen til en stor opplevelse.

Etter bespisning under telt var det konsert ved kammerkoret. Det ble framført norsk og internasjonal kirkemusikk. En flott dag med rike åndelige og musikalske erfaringer ble avsluttet med kaffe og prat.

Stor takk fra St. Mikael til alle som gjorde dagen rik og god, og takk til alle fra St. Mikael som bidro til gjennomføringen av det praktiske. En særlig takk til subdiakon Anders Beda.

Fr. Lauritz Elias

Translate »