Kirkejubileum i Fredrikstad

DNKKs første egne kirke, St. Mikael og alle de helliges Kirke i Fredrikstad feiret 20-årsjubileum på Kristi Forklarelsesdag, 10. august. Jubileet ble høytidelig feiret i en festpyntet kirke der ikke mindre enn tre biskoper deltok,både vår nåværende, biskop Ottar Mikael som ledet messen og prekte, vår tidligere,biskop Roald Nikolai og Scranton-unionens erkebiskop Antonius. Sammen med dem var hele kleresiet i Viken prosti og medlemmer fra både St. Mikael menighet og modermenigheten, St. Johannes.

Etter messen fortsatte feiringen på Vik selskapslokale i Skjærviken med en deilig middag og taler og hilsener fra nært og fjernt. Naturlig nok ble det fokusert mye på hvordan det gamle bedehuset «Sarepta» kom i menighetens eie og etter en omfattende oppussingsprosess ble gjenfødt som St. Mikael og alle de helliges Kirke. Det er i ettertid ikke vanskelig å se Guds hånd i det som skjedde den gangen for 20 år siden, og det ble rettet en dyptfølt takk til de mange som hadde vært villige til å være Guds redskaper i den prosessen. Flere av talerne trakk fram hvordan økonomien på underfullt vis hadde lagt seg til rette, både ved tomtekjøpet og da ikonene kom.

Hele DNKK deler menigheetens takknemlighet for de 20 årene som har gått, og vi deler også erkebiskop Antonius’ ønskeom at St. Mikael og alle de hellige må få vitne om Kristus «inntil de 100 år», som han sa etter polsk tradisjon, et uttrykk som i sin mening betyr inntil Kristus kommer igjen.

Translate »