Kirkeårets tekster

Hver eneste søn- og helligdag i Kirkens år har sine faste tekster som angir dagens tema. Det er én tekst fra Det gamle testamente (NB! I likhet med andre katolske og ortodokse kirker benytter DNKK hele Det gamle testamente. Det vil derfor forekomme henvisninger til tekster som ikke står i de vanlige, norske bibelutgavene.), én fra Det nye testamente utenom evangeliene og én fra evangeliene.

I tillegg er det utarbeidet tekster til bruk ved alle ukens tidebønner. Disse knytter vanligvis an til foregående søndags tekster og viderefører søndagens tema gjennom uken. Ved å klikke på bildene nedenfor kan du laste ned kirkeårets tekster i to versjoner. Den ene er et fullstendig lektionarium med fire tekstrekker for tidebønnene gjennom hele året. Tidebønntekstene er hentet fra Agnar Sandviks tidebønnbok «La oss alle be». Den andre inneholder kun tekstene for søn- og helligdager, med den enkelte dagens liturgiske farge.

.

Tekster for søn- og helligdager, med liturgiske farger

Komplett lektionarium med tekster for alle årets tidebønner

Translate »