Kirkeårets tekster

Hver eneste søn- og helligdag i Kirkens år har sine faste tekster som angir dagens tema. Det er én tekst fra Det gamle testamente (NB! I likhet med andre katolske og ortodokse kirker benytter DNKK hele Det gamle testamente. Det vil derfor forekomme henvisninger til tekster som ikke står i de vanlige, norske bibelutgavene.), én fra Det nye testamente utenom evangeliene og én fra evangeliene.

I tillegg er det utarbeidet tekster til bruk ved alle ukens tidebønner. Disse knytter vanligvis an til foregående søndags tekster og viderefører søndagens tema gjennom uken. Ved å klikke på bildene nedenfor kan du laste ned kirkeårets tekster i tre versjoner. Den ene er et fullstendig lektionarium med fire tekstrekker for tidebønnene gjennom hele året. Tidebønntekstene er hentet fra Agnar Sandviks tidebønnbok «La oss alle be». Den andre inneholder kun tekstene for søn- og helligdager, med den enkelte dagens liturgiske farge, og den siste er et register med tekstene satt opp i den rekkefølgen de står i i Bibelen, slik at det er lett å finne ut om en bibeltekst er brukt som gudstjenestetekst, og i tilfelle på hvilken kirkeårsdag.

Kirkeårets tekster med liturgiske farger for hver søn- og helligdag

Komplett lektionarium med tekster for alle årets tidebønner, ordnet etter kirkeåret

 

Kirkeårets tekster ordnet etter bibelsk rekkefølge

Translate »