Julenattens mysterium

”I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham.” Innledningsordene fra Johannes-evangeliet setter julens hendelser inn i den helt store sammenheng. Teksten holder frem for oss hva Jesu fødsel julenatt betyr for vårt livs mål og mening.

Hva betyr Ordet – eller Logos som det heter i den greske grunnteksten? Kanskje ligger det en bevisst tvetydighet bak evangelistens valg av dette uttrykk. For greske ører i antikken betød begrepet den fornuftige struktur som virkeligheten hviler i. For jødiske ører henspeiler det på skaperordet som Gud talte den gang verden ble til. Vi husker salmistens ord: ”Han talte og det skjedde, han bød og det stod der.” (33:6)

Ved å omtale Jesus som Ordet vil evangelisten si oss at barnet i krybben åpenbarer hvem Gud er og Guds plan med verden.

Julens glade budskap er at Gud frelser oss, ikke gjennom idéer, men ved å handle i vår verden. Juledagens evangelium avsluttes med å fastslå at skaperordet steg inn i det skapte og ble menneske: ”Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.” Barnet i krybben åpenbarer ikke bare hvem Gud er som skaper og frelser, men kunngjør også for oss vår bestemmelse i Guds frelsesplan.

Velsignet julehøytid!
Biskop Roald Nikolai

Translate »