«Til mann og kvinne skapte Han dem» – spennende høstsamling på Gran

Helgen 28.-30. oktober var et 40-talls deltakere fra flere kirkesammfunn samlet i DNKKs regi på Sanner hotell på Gran til vår årvisse høstsamling. Temaet denne gangen var hentet fra 1 Mos 1,27: «Til mann og kvinne skapte han dem», et tema som på en fin måte ble anslått allerede i diakon Håkon Johannes’ preken ved vesperen i Nikolaikirken fredag ettermiddag.

Etter en deilig middag samlet vi oss i foredragssalen til hymnologisk aften ledet av Søvi Heggem Lundin, Anne Gunn Pettersen og Margareta Hængsle før vi avsluttet dagen med completorium i Nikolaikirken.

Lørdag, etter morgenmesse i Nikolaikirken og en god frokost på hotellet, ble temaet utdypet videre i spennende foredrag av Eirik A. Steenhof, teolog, skribent, samfunnsdebattant og nå også tiltrendende stipendiat ved universitetet i Durham. Han leverte et gnistrende og tankevekkende foredrag der han gjennomgikk den bioteknologiske utviklingen og de alvorlige konsekvensene av denne. Deretter fulgte Inger Lund Thorsen opp med en mer kunstnerisk innfallsvinkel under overskriften «Mann og kvinne i lyset fra livets tre, dissonansene i syndefallets verden og Sangenes sang» – spennende!

«Jeg er et kors»

Etter middagsbønn i Nikolaikirken og en rikholdig og velsmakende lunsj på hotellet – fulgt av en pause der vi fikk tid til å fordøye formiddagens inntrykk – innledet Dagmar Sofia Wember og fr. Eyolf Kirill til samtale over temaet som samlet oss denne helgen. Som ved alle andre slike samtalesesjoner, ble tiden i knappeste laget før vi igjen begav oss til Nikolaikirken til festvesper.

Fra innledningen til festvesperen: Vannvigsling.

Etter middag samlet folket seg i hotellets festsal der vi fikk en kustnerisk framstilling av Sangenes sang, slik den er tilrettelagt av filosof Egil A. Wyller. Deretter ble DNKKs nye missale høytidelig overrakt til biskop Roald Nikolai. Biskop Ottar Mikael holdt en kort tale der han redegjorde for den lange og grundige prosessen som nå har ført til at vi har et fullstendig missale for vår messefeiring. Festkvelden ble avsluttet med completorium i kirken.

Kirkens nye missale.

Søndag morgen skjedde det et lite uhell så vi ikke kom inn i Nikolaikirken. Resultatet var at hele forsamlingen sang ottesang ute på kirkebakken. Det var en fantastisk opplevelse i morgendoggen – men det var veldig godt å komme tilbake til hotellet og få frokost og noe varmt å drikke etterpå!

Etter frokost var det tid for biskop Ottar Mikaels foredrag med tittelen «Å leva det er å elska – pastoral rettleiing under regnbogen». Deretter gikk veien nok en gang til Nikolaikirken – og denne gangen kom vi inn! – og pontifikalmesse før det hele ble avsluttet med lunsj på hotellet.

Translate »