Inspirerende møte med metropolitt Kleopas

Lørdag 28. mars var biskop Roald Nikolai og prost Asle Ambrosius invitert til en samling – i regi av Norges kristne råd – med Kleopas, den gresk-ortodokse metropolitten for Skandinavia, som dessuten er én av tolv medlemmer i Konstantinopel-patriarkatets råd. Det siste innebærer at han er en av de fremste geistlige i den ortodokse verden.

Til møtet var også representanter fra de ortodokse jurisdiksjonene invitert. Metropolitten overbrakte hilsninger fra patriark Bartolomeus og i sin tale understreket han at patriarkatet nå vil innta en mer proaktiv ekumenisk holdning. Splittelsen mellom kristne er ikke bare et anstøt i lys av Jesu bønn om de troendes enhet, men virker lammende i forhold til samtidens store utfordringer. En enda større utfordring enn sekulariseringen av samfunnslivet er den tiltagende kristendomsforfølgelse verden over. Metropolitt Kleopas fryktet at vi står overfor en forfølgelse med samme nådeløse grusomhet som i Oldkirken. Det alvorlige i situasjonen må få til følge at kirkesamfunnene søker sammen på en ny måte. De ortodokse kirkene vil derfor påta seg et sterkere engasjement i det ekumeniske og mellomkirkelige arbeid, ikke minst for sin egen skyld.

Biskop og prost sammen med metropolitt Kleopas - 29 mars 2015 - IMG_0471

Feiringen av liturgien den påfølgende søndag i Maria Bebudelses kirke markerte menighetens patronsdag og innsettelsen av arkimandritt Alexander Loukatos som ny sogneprest. Biskop Roald Nikolai og prost Asle Ambrosius ble formelt hilst velkommen som gjester fra Den nordisk-katolske kirke. I sin hilsen viste metropolitten igjen til patriark Bartolomeus’ ønske om kristen enhet og inviterte nå vår kirke til å innlede ekumeniske samtaler med patriarkatet. I sitt tilsvar takket biskop Roald Nikolai varmt for denne innbydelsen og forpliktet Den nordisk-katolske kirke til dialogen. Etter liturgien ble gjestene omsluttet av en hjertelig og imøtekommende menighet som også feiret den greske nasjonaldag.

Kleopas med tjenestgjoerende, menighetsforstander og gjester - 29 mars 2015 - IMG_0565

Translate »